Website is under reconstruction. Lithuanian site is already updated (www.vivadens.eu), new English site is comming soon.
LietuviškaiLT   EnglishEN  
Pradžia Registracija Kainynas Apie VivaDens Atsiliepimai Gydytojai Kontaktai


Apsilankykite VivaDens FacebookeVivaDens Youtube

Odontologinio intelektualinio turto plagiatas,
vagystės ir apsauga


Plagiatas, vagystės, plėšikavimai ir korupcija dabar yra didžiausios žmonių ir žmonijos bėdos. Aišku, jos turi šaknis. Kopijuojant  akis ar uodegą, vienos žuvys vilioja aukas, kitos - gąsdina plėšrūnus. Panašių pavyzdžių yra ir augalų bei gyvūnų tarpe. Kopijavimas buvo evoliucijos pakopa ir ji turi savo privalumus. Kopijavimas yra dauginimosi pamatas. Bet visuomet buvo svarbu individualumo ir būrio balansas, nes evoliucija labiausiai vyksta per tinkamiausią individo ir būrio sąveiką ir dalijimąsi. Neradus tinkamos sąveikos, rūšis išnyksta. Taip išnyko virš 99 proc. gyvybės rūšių.

Laimėjimai atvedė gamtą iki žmogaus. Rasime balansą su gamta ir tarpusavyje ar parazituosime ir išnyksime? Matyt, tik intelektualinio turto vagystės ir valdžios korupcija yra grynai žmonių išradimas. Korupciją seka šešėlis. Dažniausiai lygybei ir žmonių išgyvenimui. Bet pirminė priežastis yra korupcija. Lietuvoje valdžia bando išnaikinti šešėlį, vaidindama kovą su korupcija. Visi kvailiau ar išmintingiau maitina ir rodo save.

Pagrindiniai būdai apsisaugoti nuo infekcijų, parazitų ir korupcijos yra higiena arba parazitų nemaitinimas ir – skaidri bei prieinama informacija apie juos. Taip ir kūno ląstelės kartą persirgusios infekuota liga atpažįsta virusus, bakterijas ir kitus parazitus. Tarp žmonių irgi geriausiai veikia parazitų nemaitinimas ir skaidri informacija apie juos.

Fotokursai.lt plagiatas ir vagystė. Paskutiniu lašu, paskatinusiu aptarti odontologinio intelektualinio turto vagystes tapo pavogtos iš IĮ Estetinės Odontologijos Centro „VivaDens“ (toliau – VivaDens) foto kursų medžiaga, kurią pavogė subjektai, internete prisistatantys kaip Fotokursai.lt, UAB „Sun Bunny“, Gytis Dovydaitis  ir pnš. Visa spausdinta keliolikos lapų reikšminga kursų medžiaga pateikta segtuve, nukopijavus ir pakeitus tikrąjį autorių internetinį adresą www.vivadens.lt į sukčių www.fotokursai.lt . Vienas iš vagišių prisistatymų pateiktas paveikslėlyje 1.

Pav. 1
Pav.2

Paveikslėlyje 2 pateiktas VivaDens paruoštos medžiagos pavyzdys. Pavogta ne tik odontologinė medžiaga, jos turinys, bet ir veidų atvaizdai. Aišku, kopijuotos medžiagos kokybė blogesnė nei dalijama VivaDens‘e. Odontologė Ingrida Ivancė per keliolika metų surinko medžiagą apie odontologinę fotografiją, tarp jų didžiausią dalį JAV konferencijose ir kt., ją susistemino, pritaikė ir paruošė Lietuvos odontologams. Per eilę metų tai kainavo virš keliolikos tūkstančių dolerių.

VivaDens vadovė gydytoja Ingrida Ivancė – estetinės odontologijos ir odontologinės fotografijos pradininkė Lietuvoje - odontologinės fotografijos kursus veda nuo 2011 m. Tai pirmieji tokie kursai Lietuvoje. Kursai registruoti LR Odontologų Rūmuose. Kursų kaina gydytojams odontologams 260 Eur, asistentams, higienistams, dantų technikams 145 Eur.  Kokybiška odontologinė fotografija yra būtinybė estetinėje odontologijoje.

Akivaizdu, kad investuojant lėšas būtina ir numatoma, kad jos sugrįš. Kaip ir sodinant. Kitaip neliks galimybės nei tobulintis, nei vogti.

Vagišių metodai ir pasekmės. Mes tiksliai nežinome, kaip VivaDens foto kursų medžiaga papuolė vagišiams, bet žinome, kad 2015-04-07 fotokursai.lt administratorė-vadybininkė Agnė Jocaitytė el-paštu kreipėsi į VivaDens, siūlydama bendradarbiauti dviem variantais: 1) už tam tikrą mokestį fotokursai.lt nukreiptų savo klientus – odontologus/klinikas – į VivaDens vedamus foto kursus (tuo metu ji rašė, kad tokių turi dvi klinikas, 15 žmonių); 2) VivaDens samdytų UAB‘ą fotokursai.lt kaip lektorius pravesti fotokursus VivaDens‘e. 2015-04-13 VivaDens geranoriškai sutiko su pirmo varianto sąlygomis. Tačiau fotokursai.lt po to dingo. Galimai VivaDens foto kursų medžiaga papuolė vagišiams per specialiai į kursus atsiųstą dalyvį ar buvo gauta, pavogta ar nupirkta iš atsitiktinio kursų dalyvio.

Mes apgailestaujame dėl galimos žalos visiems, kurią padarė www.fotokursai.lt . Fotokursai.lt savo svetainėje skelbia, kad odontologinės fotografijos plagiatinius kursus pravedė kelioms klinikoms, tarp jų „Dantų harmonija“, „Denticija“ ir „Pro-dentum“. Vienų kursų foto pateikta fotokursai.lt svetainėje, matosi paveikslėlyje 3. Akivaizdu, kad pagrindinė nusikalstamos veikos kaltė tenka vagišiui kursų lektoriui Gyčiui Dovydaičiui ir administratorei. Kita vertus, klinikos ir asmenys, pigiai ir neteisėtai gavę vogtą medžiagą, ją turės grąžinti VivaDens. Tuo labiau, kad medžiagoje yra VivaDens darbuotojų ir klientų veidai, kuriuos pagal atskiras individualias sutartis jie sutiko leisti naudoti tik VivaDens. Kai kurie asmenys jau pareiškė savo reikalavimus per VivaDens atlyginti materialinę ir nematerialinę žalą, kiti juos informavus, galimai dar pareikš. Tai labai priklausys nuo Gyčio Dovydaičio, administratorės Agnės, matomai, Jocaitytės, ir atitinkamų asmenų ir įstaigų elgesio. Tai teisiniai ir teisminiai atvejai ir jie turi būti tinkamai išspręsti, o žala atlyginta. Žala ir jos atlyginimo bei atsakingumo būdai yra apibrėžti Civiliniame kodekse, Administracinių teisės pažeidimų kodekse, Baudžiamajame kodekse, Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir kitur. Juose numatytas žalos atlyginimas, baudos ir laisvės atėmimas. 

Vagystė negalėjo likti ilgai nepastebėta. Viena kursų dalyvė, atpažinusi VivaDens foto kursų dalomąją medžiagą, šokiruota tokios akiplėšiškos vagystės perdavė 2015 m. mums Fotokursai.lt (UAB “Sun Bunny”) vedamų fotografijos kursų odontologams dalijamąją medžiagą. Ji taip pat informavo, kad lektorius Gytis Dovydaitis kurso metu visiškai neaiškino, kaip kokybiškai atlikti dantų fotografijas, tik išdalijo medžiagą ir besidominčius kokybiška odontologine fotografija pakvietė iš medžiagos išsiaiškinti patiems. Tai suprantama, nes jis pats to nežino.

Kokybiška ir kokybiškai foto kursų medžiaga Lietuvoje pateikiama tik VivaDens foto kursuose. Žinoma, kad estetinės odontologijos darbų apyvarta Lietuvoje jau viršija milijonus eurų, o ši medžiaga reikšmingai prisideda prie kokybiško bendradarbiavimo tarp odontologų ir su klientais.

Fotokursai.lt nuplagijavo VivaDens odontologinės fotografijos kursų programą ir dalomąją medžiagą su VivaDens klientų bei darbuotojų veidų, dantų nuotraukomis – 10 puslapių, nutrynė lapų apačioje VivaDens autorystės ženklus, užsidėjo savo emblemas ir dalija kursantams kaip neva savo paruoštą.

Padaryta materialinė bei nematerialinė žala ne tik klinikai, bet ir VivaDens klientams bei darbuotojams – pažeista jų teisė į atvaizdą, nes fotokursai.lt nėra gavę sutikimo naudoti jų veidų fotografijas savo bizniui.

VivaDens viešai informuoja klinikas „Dantų harmonija“, „Denticija“, „Pro-dentum“ ir prašo grąžinti „foto kursų“ lektorių nuplagijuotą ir pavogtą iš VivaDens foto kursų medžiagą teisėtiems autoriams ir ja be VivaDens leidimo nesinaudoti. Žala VivaDens padaryta ne mažiau, kaip po 145-260 Eur už dalyvį, neskaitant nematerialinės žalos asmenims ir VivaDens.

VivaDens dėl visų aukščiau minėtų plagiato ir vagystės aplinkybių informuos visas susijusias ir suinteresuotas  puses ir kreipsis į atitinkamas teisės įstaigas dėl autorystės atstatymo ir žalos atlyginimo. Kviečiame patiems aktyviai bendradarbiauti su VivaDens nelaukiant teisinių veiksmų ir pasekmių. Jūs galite siųsti atsakymus raštu, skambinti ar atvykti.

Visi nesusipratimai gali būti tinkamai išspręsti ir iš jų pasimokyta. O mes apie šią intelektualinio odontologinio turto vagystę ir žalos kompensaciją numatome informuoti suinteresuotus asmenis ir visuomenę per internetą.

Internetinio turinio ir vaizdo plagiatas ir vagystės. Aukščiau aprašytas atvejis yra akiplėšiškas, bet ne toks žalingas ir kvailas, kaip VivaDens internetinės svetainės vagystė, kuri tęsiasi gal jau dešimtmetį.

Kažkokia kontora, matomai odontologinė, nusikopijavo pažodžiui rusų ir anglų kalba, įskaitant ir fotografijas, visą svetainę net su VivaDens pavardėmis. Vietoj lietuvių kalbos įsidėjo tekstą bulgarų kalba. Jų svetainė per dešimtmetį beveik nesikeitė. Įdėta keturių, indų, arabų ar musulmonų, tikriausiai, odontologų, foto. Svetainės internetinis adresas http://stomatologya.net vis dar veikia. VivaDens svetainė jau seniai neatpažįstamai pasikeitė. Mes užjaučiame tų sukčių klientus, bet ir klientams reikėtų domėtis paslaugų teikėjais. Tai dabar lengviausia  daryti per Google ar atitinkamus registrus.

Vardų plagiatai ir vagystės. Žinoma istorija, kai 2007 m. vienas iš korumpuočiausių dienraščių „Respublika“, bandė veikti subdomeno delfis.lt vardu. DELFI prašymu Vilniaus apygardos teismas uždraudė naudoti Delfi internetinės svetainės vardą. Bandyto naudoti panašaus vardo svetainė teikė tokias pačias paslaugas, o vardas skiriasi tik viena raide. Ne viena odontologinė įstaiga naudojosi ar naudojasi vardais, beveik tapačiais VivaDens.

Stebėti visus, kurie naudojasi panašiais į VivaDens vardais, logo, plagijuoja ar vagia foto, tekstus ir pan., yra per didelis darbas. Atsakomybę prisiimti ir tai daryti reikia pačioms įmonėms. VivaDens plombavimo foto į bukletą buvo įsidėjusi klinika „Juvenalitus“, tekstą ir foto buvo nusikopijavusi klinika „Amadenta“. VivaDens foto iki ir po profesionalios burnos higienos buvo nusiplagijavusi burnos higienistė Ivona Šulikovskaja, UAB „Divex“. Lyg patys negalėtų gerai atlikti ir parodyti. Bet taip, matyt, ir yra. Anksčiau mes esame atkreipę odontologinių klinikų „Vivadenta“ ir „Vivus Dens“ dėmesį, dėl jų pavadinimų ir teikiamų paslaugų panašumo su VivaDens. Vivus Dens be ginčų, o Vivadenta - tik pamačiusi, kad plagiatą nepavyks pateikti kaip originalą teisme, pasikeitė savo vardus.

Neseniai Vivadens dėl darbo apsilankiusi mergina sakė, kad ji „VivaDent“ klinikoje Kaune užsiklijavo breketus, nes manė, kad tai yra VivaDens filialas Kaune.  Klinikos pavadinimas ir logo primena VivaDens vardą, seno ir naujo logo spalvas ir formą. Jų informacijos elektroninio pašto adresas info@vivadent.lt yra labai  panašus  į mūsiškį info@vivadens.lt .  Taip suklydę žmonės tampa įmonių, plagijuojančių garsių klinikų ar įmonių vardus, klientais. Taip įvyksta klaidos, kurios nepagrįstai priskiriamos kokybiškai dirbančioms, garsioms ir niekuo dėtoms klinikoms. Nesąžiningą konkurenciją pasaulio ir Lietuvos teisė baudžia. Šie atsitiktiniai ir gudrūs keliai ir klystkeliai turi būti pašalinti. Tik tuomet klientai lengvai ir be klaidų ras tai, ko ieško, kas tinkamai prisistato ir dirba, o kokybiškai dirbančios klinikos gaus joms priklausantį derlių. Mes raginame aukščiau minėtas klinikas, asmenis ir jų savininkus bei vadovus pakeisti savo vardus, logo ir tekstus taip, kad klientams nekiltų abejonių dėl jų įstaigos vardo, logo, paslaugų ir kokybės, ir būtų pašalintos visų klaidų tikimybės.

Pasikartosiu. Visi kvailiau ar išmintingiau maitina ir rodo save. Tai naudoja firmos ir asmenys. Lietuvoje VivaDens pradėjo platinti ir daugiausiai prisidėjo prie CEREC ir GESO atnešimo į Lietuvą ir jų plėtros. Tai labai progresyvūs ir reikalingi vardai, paslaugos ir metodai. CEREC atskirai plėtoja pasaulyje odontologijoje labai garsi Vokietijos įmonė Sirona, GESO (Greita Estetinė Suaugusiųjų Ortodontija - angliškai Short Term Ortho) – Amerikos įmonė Six Month Smiles. Tuo lengva įsitikinti paieškojus per Google - paguglinus. Šių vardų dėl žmoniškumo, tikslumo ir patogumo niekas neturėtų savintis. Net ir VivaDens, nes tai yra bendri metodai, paslaugos ir priemonės, kurie yra reikalingi visiems Lietuvos žmonėms ir juos jau naudoja ne tik VivaDens. Naudojant vardus  CEREC, GESO, VivaDens ar panašiai pagal rašymą, tarimą ir prasmę prie savo vardų pritrauksime klientų ir pinigų, bet savanaudišku ir klaidinančiu būdu. Tokie keliai ir lieptai turi galą, nes žmonės ieško kokybiškų paslaugų, o ne plagiatorių. Odontologinius klientus klaidinančiai veikia plagiatiniai vardai Robertas Cerec ir Margarita Geso. Šio priminimo turėtų pakakti, kad vardai toliau nebūtų naudojami klaidinančiai.

Darbuotojų sukčiavimai ir atsakingumas. Kiekviena įmonė priima darbuotojus ir juos atleidžia. Tai didžiausias intelektualinis įmonės turtas. Deja, dalis ateinančių darbuotojų neatitinka VivaDens darbo kokybės reikalavimų, kas yra normalu. Su jais žmoniškai atsisveikiname. Blogiau, jei darbuotojai naudoja įvairias gudrybes ir tiesiog sukčiauja, kas kenkia klientams ir kolegoms. Šiek tiek apie juos, nes darbo knygelių nenaudojimas sudarė sąlygas jiems piktnaudžiauti. Balansas būtų, jei darbdaviai ir darbuotojai teisingai vieni apie kitus dalintųsi medijoje. Šiuo metu tam geriausiai tinka, bene Google.

Labai pergyventi dėl neigiamų atsiliepimų nereikėtų, nes juos rašo įvairūs žmonės. Bet pasidalinti informacija skaidriai vis tik naudinga. Inteligentiškas žmogus apie galimą kolegą ar darbdavį pasiaiškins plačiau ir giliau. Štai parašo darbuotojas pareiškimą atleisti iš darbo ir nuo kitos dienos važiuoja į užsienį ar atostogauti. Nes niekas nesužinos. O juk yra klientai ir kolegos, kuriuos tuomet užgriūna papildomi skubūs darbai. Tai neatsakinga. Lietuvoje pagal teisę dar būtina išdirbti keturiolika darbo dienų, bet atsakingi žmonės įspėtų daug anksčiau. Kaip ir atleidžiant iš darbo. Darbuotojas nuslėpęs tokius savo veiksmus naujoje darbo vietoje bus dar neatsakingesnis, nes turėjo naudos ir išvengė skaidrumo ir pasekmių.

Anksčiau iš VivaDens po trijų dienų darbo nuo priėmimo dingo Justina Bimbirytė. Kartu dingo VivaDens kainynas, atliekamų procedūrų sąrašas ir vadybininkų instrukcija. Dabar Google galima rasti žinių apie Justinos Bimbirytės vardu teikiamas paslaugas ir patarimus, kaip rašyti CV ir susirasti darbą. Atrodo, nesėkmingai.

VivaDens‘e numetusi pareiškimą dingo vidutiniškai dirbusi asistentė Renata Rubliauskaitė. Kita asistentė Ingrida Budreikaitė, atėjus laikui atsakyti už tvarką ir žalą darant rentgeno nuotraukas, lyg ir susirgo, nes nešė vis naujas ir naujas pažymas apie ligas ir galiausiai atnešė prašymą atleisti iš darbo.  Tai atrodė, kaip korupcijos ir kyšininkavimo pasekmė.  Man jau virš dvidešimt trijų metų taip nėra atsitikę, nes esu prisiėmęs atsakomybę už savo sveikatą ir savijautą. Ne tik, kad nenueiti į darbą, bet ir sirgti. Žinoma ne liga ar negalia eiti į darbą čia svarbiausia, o nuoširdumas ir atsakingumas. Atsakingi žmonės visuomet lengvai randa atsakymus ir balansą.

Vis tik malonu, kad absoliučiai dauguma darbuotojų dirba atsakingai ir kelia savo kvalifikaciją. Šiuo metu ypač kreipiame dėmesį, kad į VivaDens pagal sutartis ateitų dirbti tik tie, kurie čia ruošiasi dirbti bent keletą metų, nes tik tuomet juos galima apmokyti. Ko gero, yra sudėtingiau tik su asistentėmis, nes jų Lietuvoje trūksta, o VivaDens‘e net ir vidutiniškos kvalifikacijos netinka, nes įranga sudėtinga ir brangi, paslaugų kokybė aukšta, o jų paruošimas švietimo sistemoje nėra pakankamas. Asistentės, padirbusios ilgiau valdiškose įstaigose, atrodo, visiškai nesupranta, kas yra kokybė ir atsakingumas. Todėl tinkamiausias atrandame tarp higienisčių, kurios gali daryti ne tik higienas, bet ir dirbti asistentėmis. Tuo labiau, kad mūsų skaičiavimu, vienai higienistei Lietuvoje higienų tenka tik apie 0,15 etato. Geri darbuotojai yra reikšmingas intelektualinis-emocinis klinikos turtas ir pamatas turtingai ir laimingai savo ir klinikos ateičiai.

Intelektualinio turto apsauga. Intelektualinis garsių firmų ženklas ir turtas kai kada yra gerokai didesni nei materialinis, o jo apsauga ir plėtojimas turėtų būti individų, visuomenės ir valstybės interesas. Taip yra pažangiose, turtingose ir mažai korumpuotose visuomenėse ir šalyse. Mes numatome apie odontologinio intelektualinio turto apsaugą apskritai ir VivaDens‘e bei žalos kompensaciją informuoti skaitytojus ir kitus suinteresuotus asmenis ir ateityje, nes tai susiję su viešojo intereso apsauga, kaip ir esant poreikiui, imtis ir teisinių priemonių. Numatome, kad visos paliestos pusės geranoriškai peržiūrės savo sąsajas su intelektualiniu turtu VivaDens‘e, kitais ir visuomene ir atitinkamai pakoreguos savo elgesį bei tekstus, foto, vardus ir ženklus.

 

T.dr., Mečislovas Vrubliauskas, VivaDens konsultantas, 2015-11-06

 


Estetinės odontologijos centras VivaDens

Didlaukio g. 51-70   |   LT-08303 Vilnius   |   registracija tel. 8-5-2627990, 8-5-2675404   |   el. p.: info@vivadens.eu   |   vadyba tel. 8-5-2328004

© IĮ Estetinės odontologijos centras "VivaDens", 2000-2016

Naujienos


Dėkojame visiems VivaDens klientams, maloniai leidusiems įdėti savo veido, dantų ir šypsenos nuotraukas į mūsų internetinį puslapį. Tai labai palengvina ir pagreitina klientų matymą ir apsisprendimą. Kurkime ir dalinkimės kartu. Nuoširdžiai ačiū.