Website is under reconstruction. Lithuanian site is already updated (www.vivadens.eu), new English site is comming soon.
LietuviškaiLT   EnglishEN  
Pradžia Registracija Kainynas Apie VivaDens Atsiliepimai Gydytojai Kontaktai


Apsilankykite VivaDens FacebookeVivaDens Youtube

Auksinė violončelė

Nuo 1998 m. ir Lietuvoje organizuojami gydytojų odontologų profesinio meistriškumo konkursai. Konkurso laureatas gauna kelialapį į Tarptautinį „Prisma“ čempionatą.

Tarp­tau­ti­nis odontologų pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­sas - “Pri­sma” čem­pio­na­tas kas­met vyks­ta Uk­rai­no­je. Prisma čempionate gali dalyvauti odontologai, turintys patirtį restauracinėje (estetinėje) odontologijoje.

Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas odontologai tu­ri su­tvar­ky­ti ke­tu­ris prie­ki­nius dan­tis. Dan­tys ga­li bū­ti la­bai pa­žeis­ti ėduo­nies, net vi­siš­kai iš­tru­pė­ję. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai pa­ren­ka net to­kius klien­tus, ku­rių dan­tų ei­lė nė­ra vi­siš­kai ly­gi. Dir­ban­čius kon­kur­san­tus nuo­lat ste­bi ki­ti spe­cia­lis­tai. Nors odontologai run­gia­si dėl per­ga­lės, pir­miau­sia dė­me­sys krei­pia­mas į tai, kaip jau­čia­si klientas.

Lietuvos konkurso prizas - porcelianinė dantų violončelė, Tarptautinio - auksinė violončelė.Estetinės odontologijos centre "VivaDens" dirba gydytojai-odontologai, Lietuvos ir Tarptautinio estetinio plombavimo konkursų dalyviai ir laureatai.

2000 metais Lietuvos pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­so ir Tarptautinio „Prisma“ čempionato laureate tapo gyd.-odontologė Ingrida Ivancė.
Atgarsiai Lietuvos spaudojeGyd.-odontologė I.Ivancė:
"Džiaugiuosi, kad 2004 metų profesinio meistriškumo konkursas Lietuvoje būtent vyko „VivaDens“ patalpose. Ir tokio profesinio meistriškumo konkurso metu mes galime pamatyti naujausias XXI-o amžiaus technologijas, taikomas odontologijoje. Visas Vakarų potencialas. Geriausi mokslininkai kuria medžiagas šiuolaikinei odontologijai. Reikia tik tų kūrybiškų, iniciatyvių žmonių, kurie galėtų tą atnešti iki mūsų, iki Europos, iki Lietuvos klientų. Džiaugiuosi, kad „VivaDens“ ir yra tas centras, kuriame gali šiandienos klientas gauti labai aukštos kokybės paslaugas."Tarptautinis odontologų profesinio meistriškumo konkursas - „Prisma“ čempionatas 2000 m.


Konkurso prizas -
auksinė violončelė
gyd.-odontologė I.Ivancė -
2000 m. Prisma čempionato laureatė

Žiuri atsiliepimai apie "Prisma čempionato", vykusio 2000 m., kuriame gyd.-odontologė I.Ivancė tapo laureate, finalistų darbus.

Prof. Taisa Skripnikova, žiuri pirmininkė (Ukraina): Septintus metus turiu galimybę stebėti, kaip dirba Prisma čempionato dalyviai. Ir man, kaip gydytojai, jie kelia ne pavydą, o pasididžiavimą ir susižavėjimą! Tai nepaprasti gydytojai. Jie labai įgudę. O svarbiausia - mes stebim daugėjant dantų restauracijų, kurios gali būti kaip standartai. Ir restauracinė odontologija įeina į naują pakopą, kuri anksčiau galėjo pasirodyti fantastiška.

Prof. Mark Vulford, Londono Universiteto vyr. dėstytojas (D.Britanija): Kasmet čempionatas atskleidžia naujus vardus. Aš pamačiau meistrus, kurie griežtomis čempionato sąlygomis atlieka nuostabias restauracijas.

Prof. Valerij Burlaku, Moldovos odontologų asociacijos prezidentas (Moldova): Visos trijų finalistų restauracijos labai gražios, estetiškos. Aš pirmą kartą Prisma čempionato žiuri narys ir man buvo nelengva jas įvertinti. Kas gali būti geriau už šias šypsenas ir grožį!

Gyd. Vladimir Novikov (Rusija): Septintą kartą aš vertinu Prisma čempionato darbus. Didžiuojuosi prisidėdamas prie standartų kūrimo odontologijoje. Jeigu praėjusiais (1999) metais finalistų restauracijoms turėta pretenzijų, tai šiemet visi darbai labai kokybiški.

Atgarsiai Lietuvos spaudoje


Estetinės odontologijos centras VivaDens

Didlaukio g. 51-70   |   LT-08303 Vilnius   |   registracija tel. 8-5-2627990, 8-5-2675404   |   el. p.: info@vivadens.eu   |   vadyba tel. 8-5-2328004

© IĮ Estetinės odontologijos centras "VivaDens", 2000-2016

Naujienos


Dėkojame visiems VivaDens klientams, maloniai leidusiems įdėti savo veido, dantų ir šypsenos nuotraukas į mūsų internetinį puslapį. Tai labai palengvina ir pagreitina klientų matymą ir apsisprendimą. Kurkime ir dalinkimės kartu. Nuoširdžiai ačiū.