Website is under reconstruction. Lithuanian site is already updated (www.vivadens.eu), new English site is comming soon.
LietuviškaiLT   EnglishEN  
Pradžia Registracija Kainynas Apie VivaDens Atsiliepimai Gydytojai Kontaktai


Apsilankykite VivaDens FacebookeVivaDens Youtube

Odontologinės Klinikos (OK)
TIEKIMO VADYBOS SISTEMA (TVS)

Odontologinės klinikos (OK, Klinika) tiekimo vadybos sistema (TVS) yra kompiuterinė programa skirta greitai, tiksliai ir patogiai OK tiekimo vadybai - odontologinių medžiagų (OM), instrumentų (OI) ir kitų prekių apskaitai, užsakymų koordinacijai ir paskirstymui. Sistemoje yra pradinė susisteminta virš 1000 pavadinimų medžiagų ir instrumentų duomenų bazė (DB) pagal gamintojus bei keliasdešimt Lietuvos tiekėjų. Vien DB duomenų susisteminimas ir įvedimas reikalauja kelių mėnesių kvalifikuoto darbuotojo darbo.

Numatyta, kad TVS atlieka apie 90 proc. klinikos rutininio tiekimo vadybinio darbo.

PVS yra skirtingų lygių administravimas su skirtingomis teisėmis ir apsauga gydytojui, asistentui, vadybininkui ir vadovui.

OM sugrupuotos pagal odontologines grupes (bendrosios, dezinfekcinės, plombavimo, protezavimo, implantacijos ir pan.). Lengva ir patogu įvesti bei keisti OM, tiekėjų, gamintojų bei kitus duomenis. Patogiai apskaitai Klinikos viduje bei bendraujant su tiekėjais OM apskaitomos gamintojo ir OK mato vienetais.

Po pradinių duomenų įvedimo ir suderinimo, toliau likučius galima įvedinėti kas keli mėnesiai, o TVS skaičiuoja ir pateikia preliminarų ar tikslų einamąjį OM ir OI likutį ir sunaudojimą Klinikoje bei kabinetuose.

TVS pagal kelių mėnesių vidutinį ir paskutinio mėnesio sunaudojimą bei faktinius likučius toliau pati automatiškai skaičiuoja pasiūlymus tiekimui, išsiunčia užsakymus tiekėjams el.paštu, patogiai registruoja OM ir OI gavimus bei išdavimus pagal kabinetus ir formuoja įvairias buhalterines bei finansines ataskaitas.

TVS pateikia įvairias OM apyvartos ataskaitas pasirinktam periodui: visos OK bei atskiro kabineto visų prekių detalią, suminę pagal odontologines grupes ar prekę.

Visa monitoriuje pateikta informacija momentaliai gali būti išeksportuota į Microsoft Office programą Excel; patogiam darbui paruoštos administratoriaus, vartotojo ir operatoriaus instrukcijos.

TVS yra susieta ir naudojama kartu su Odontologinės klinikos Paslaugų vadybos sistema (OPVS).

Abi vadybos sistemos leidžia pakelti odontologinių paslaugų kiekį ir kokybę, sumažinti nuostolius ir kas mėnesį padidinti paslaugų apimtį nuo kelių iki keliolikos tūkstančių Eurų.

TVS programos licencijos kaina 1500 € plius PVM. Į tai įeina TVS programos licencija baziniam ir dar 9-iems kompiuteriams (PC), TVS įdiegimas į bazinį PC bei 4 val. trukmės apmokymas ir konsultacijos VivaDens patalpose ir programos atnaujinimas vienerių metų bėgyje.

Tobulinkime ir lengvinkime odontologinės klinikos paslaugų teikimo ir darbuotojų darbą kartu. Tai kuria grožį ir įkvepia tiek klientus, tiek ir darbuotojus.


VivaDens – Estetinės Odontologijos Centras, 2015-05-25

Dėl programos įsigijimo kreiptis:
Estetinės odontologijos centras VivaDens
Didlaukio g. 51-70, Vilnius;
tel. (8-5) 232 8004, Mob. +370 699 24628;
info@vivadens.eu www.vivadens.eu


Estetinės odontologijos centras VivaDens

Didlaukio g. 51-70   |   LT-08303 Vilnius   |   registracija tel. 8-5-2627990, 8-5-2675404   |   el. p.: info@vivadens.eu   |   vadyba tel. 8-5-2328004

© IĮ Estetinės odontologijos centras "VivaDens", 2000-2016

Naujienos


Dėkojame visiems VivaDens klientams, maloniai leidusiems įdėti savo veido, dantų ir šypsenos nuotraukas į mūsų internetinį puslapį. Tai labai palengvina ir pagreitina klientų matymą ir apsisprendimą. Kurkime ir dalinkimės kartu. Nuoširdžiai ačiū.